سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | جمعه : دو فروردین ماه 1398 / ساعت 06:33:12

آمار حریق و حوادث ۲۴ ساعت مورخ ۹۷/۱۰/۱۶ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان


🚒 حریق هود آشپزخانه در ساعت ۱۰/۰۱ در علیمحمدی ۱۲ - اقدام کننده ایستگاه ۲

🚒 محبوس شدن در آسانسور ۲ مورد در عدالت ۴۱ و گرگانجدید ۳۰ در ساعتهای ۱۲/۵۸ و ۱۶/۳۶ - اقدام کننده  ایستگاه ۳ و ۴

🚒  ۲ مورد رفع خطر در منزل در ابوذر ۱۸ و رودکی ۹ - اقدام کننده ایستگاه ۱ و ۴