سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : سی و یک شهریور ماه 1398 / ساعت 00:52:57

حریق خودرو در یک کارگاه مکانیکی


🚒 در ساعت ۱۴/۰۵ دقیقه در پی تماس تلفنی شهروندان یک مورد حریق خودرو در یک کارگاه مکانیکی  بعد از میدان بسیج حدودا روبرو خط سعد آباد به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام گردید که بلافاصله از ایستگاه شماره ۵ که در محدوده سایت اداری پشت بیمارستان حکیم جرجانی قرار دارد به آن محل اعزام می شوند . و در ساعت ۱۴/۰۸ به محل حریق می رسد .  تیم عملیاتی به محض رسیدن اقدام به کشیدن شیلنگ و اطفاء حریق با آب نمودند . با توجه به وسعت حریق و احتمال گسترش آن به مغازه های مکانیکی مجاور ، تیم عملیاتی دوم بعنوان کمکی از نزدیک ترین ایستگاه به آن محل اعزام میشود . اما خوشبختانه قبل از رسیدن تیم دوم با درایت تیم اول حریق اطفاء و از گسترش آن جلوگیری بعمل می آمد . لازم به ذکر است افراد حاضر در آن محل به جهت انجام اقدامات اولیه از خاموش کننده دستی استفاده کرده بودند .  

🚒 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان