سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : بیست و یک فروردین ماه 1399 / ساعت 13:03:37

نجات افراد محبوس شده در آسانسور بیشترین ماموریت سازمان آتش‌نشانی گرگان در دیماه 1397


طی دیماه سال 1397 تعداد  170 مورد حریق و حوادث به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان گزارش شد.
در دی ماه سال جاری تعداد حوادث داخل شهر گرگان 163 مورد و تعداد حوادث خارج از محدوده شهر هفت مورد بوده است.
در این حوادث 16 مورد مصدوم مرد و زن ثبت شده که بیشترین حوادث در این مدت با 29 مورد مربوط به محبوس شدن افراد در آسانسور به دلیل نقص فنی بوده است.
همچنین  17 مورد حریق در منازل رخ داده که غالب آن به دلیل نشت گاز به علت نداشتن بست مناسب در محل اتصال شیلنگ گاز، اتصالی در سیستم وسایل برقی و یا انتقال حرارت به وسایل مجاور سیستم‌های گرمایشی به دلیل نصب غیراستاندارد و سایل و یا بی‌احتیاطی‌های مشابه بوده است.
در این مدت 10 وسیله نقلیه دچار حریق شده که عمده علت‌های آن اتصالی در سیستم برقی خودرو و نشت گاز بوده است.