سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : سه مهر ماه 1399 / ساعت 18:37:55

آتش سوزی ملک های خالی