سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | چهارشنبه : بیست و دو آبان ماه 1398 / ساعت 08:20:59

آتش سوزی ملک های خالی