سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : سی تیر ماه 1398 / ساعت 19:26:34

آمار حریق و حوادث مورخ 97/11/20سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان


🚒 محبوس شدن در آسانسور - ساعت ۱۳/۱۸ - ملل

🚒 بازدید ایمنی از دودکش و بخاری منزل مسکونی - ساعت ۱۳/۵۱ - نوبخت

🚒 حریق ضایعات - ۱۷/۵۴ - کاشانی

🚒 حریق کبابسرا - ساعت ۱۹/۱۲ - مطهری

🚒 حریق در آشپزخانه منزل - ساعت  ۱۹/۳۳- هفت دستگاه

🚒 حریق انباری ضایعات - ساعت ۲۲/۰۴ - جرجان ۱۵