سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : سی تیر ماه 1398 / ساعت 19:22:27

آمار حریق و حوادث مورخ 97/11/22سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان


🚒 رفع خطر - اداره ثبت -  سایت اداری - ساعت ۸/۱۱ - امداد رسانی توسط ایستگاه ۵

🚒 محبوس شدن در آسانسور - گل آرا ۲۸ - ساعت ۱۱/۲۱ - امداد رسانی توسط ایستگاه ۶

🚒 انحراف خودرو و بر خورد با مانع حاشیه جاده - گرگان به کردکوی روبرو مرزبانی استان گلستان - ساعت ۲۱/۲۵ - رها سازی مصدوم توسط تیم عملیاتی ایستگاه ۵ با استفاده از دستگاههای هیدرولیکی  و تحویل به اورژانس ۱۱۵

🚒 گرگانجدید ۲۴ - بازدید ایمنی منزل مسکونی - ساعت ۲۱/۳۵ - توسط ایستگاه ۴

🚒 رفع خطر در منزل - جانباز ۱۶ - ساعت ۲۲/۰۷ - توسط ایستگاه ۲

🚒 ابتدای شهرک امام - حریق خودرو - ساعت ۴/۵۸ - اطفاء حریق توسط ایستگاه ۲

🚒 کوی ویلا - اقدام به خود کشی - ساعت ۵/۱۵ - طی تماس اورژانس ۱۱۵ و کمک به آنها توسط تیم عملیاتی ایستگاه ۳