سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : سی تیر ماه 1398 / ساعت 19:22:23

آمار حریق و حوادث مورخ 97/11/23سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان


🚒 حریق در کارگاه تعمیرگاه cng انتهای گرگانجدید - کمربندی - ساعت ۸/۴۹ - عملیات توسط ایستگاه ۴

🚒  محبوس شدن در آسانسور - کاشانی - ساعت ۱۲/۳۸ - عملیات توسط ایستگاه ۲

🚒 حریق انباری منزل مسکونی در روستای کفشگیری - ساعت ۱۳/۲۸ - عملیات توسط ایستگاه ۵

🚒 مقابل عدالت ۹۷ - قفل شدن درب خودرو و محبوس شدن کودک در آن - ساعت ۱۸/۰۷ - عملیات توسط ایستگاه ۶

🚒 نشتی گاز شهری - پل گلها - ساعت ۲۰/۱۵ - عملیات توسط ایستگاه ۲