سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : سه مهر ماه 1399 / ساعت 19:06:52

ضد عفونی گسترده سطح شهر با همکاری ارگانهای دیگر