سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | دوشنبه : ده آذر ماه 1399 / ساعت 20:34:36

ضد عفونی گسترده سطح شهر با همکاری ارگانهای دیگر