سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : شانزده اسفند ماه 1399 / ساعت 14:47:33

ضد عفونی گسترده سطح شهر با همکاری ارگانهای دیگر