سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سیزده خرداد ماه 1399 / ساعت 05:56:02

ضد عفونی گسترده سطح شهر با همکاری ارگانهای دیگر