سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و پنج آذر ماه 1397 / ساعت 23:59:56

خاموش کننده ها


خاموش کننده ها:

خاموش کننده ها وسایل هستند که برای مبارزه واطفاء آتش سوزی در لحظات اولیه شروع آتش سوزی به کار برده می شوند...

برای ادامه مطلب کلیک کنید