سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 04:32:39

تئوری حریق


تئوری حریق

آتش نتیجه یک واکنش شیمیای گرماده است و سوختنی است که همراه با نور، گرما، دود و گاهاً سروصدا می باشد و توسط یکی از حسهای 5 گانه قابل شناسایی می باشد...

برای ادامه مطلب کلیک کنید