سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 03:37:56

فرار از ساختمانهاي آتش گرفته و نجات گرفتارشدگان از آن


فرار از ساختمانهاي آتش گرفته و نجات گرفتارشدگان از آن

برای ادامه مطلب کلیک کنید