سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و نه مهر ماه 1397 / ساعت 15:21:57

فرار از ساختمانهاي آتش گرفته و نجات گرفتارشدگان از آن


فرار از ساختمانهاي آتش گرفته و نجات گرفتارشدگان از آن

برای ادامه مطلب کلیک کنید