سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و پنج آذر ماه 1397 / ساعت 22:52:11

فرار از ساختمانهاي آتش گرفته و نجات گرفتارشدگان از آن


فرار از ساختمانهاي آتش گرفته و نجات گرفتارشدگان از آن

برای ادامه مطلب کلیک کنید