سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : شش تیر ماه 1398 / ساعت 00:32:47

فرار از ساختمانهاي آتش گرفته و نجات گرفتارشدگان از آن


فرار از ساختمانهاي آتش گرفته و نجات گرفتارشدگان از آن

برای ادامه مطلب کلیک کنید