سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و شش خرداد ماه 1398 / ساعت 11:59:01

وظایف شهروندان در هنگام بروز حادثه یا آتش سوزی


وظایف شهروندان در هنگام بروز حادثه یا آتش سوزی:

بخاطر داشته باشید که هرگونه تاخیر در دستیابی نیروهای عملیاتی آتش نشانی به محل حریق موجب گسترش ابعاد حریق و افزایش خسارت می گردد....

 

برای ادامه مطلب کلیک کنید