سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : بیست و چهار مهر ماه 1397 / ساعت 16:03:06

وظایف شهروندان در هنگام بروز حادثه یا آتش سوزی


وظایف شهروندان در هنگام بروز حادثه یا آتش سوزی:

بخاطر داشته باشید که هرگونه تاخیر در دستیابی نیروهای عملیاتی آتش نشانی به محل حریق موجب گسترش ابعاد حریق و افزایش خسارت می گردد....

 

برای ادامه مطلب کلیک کنید