سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و شش خرداد ماه 1398 / ساعت 11:31:20

برگزاری دوره آموزش شناسایی مواد خطرناک برای آتش نشانان استان


دوره آموزش شناسایی مواد خطرناک در سازمان آتش نشانی گرگان برگزار گردید
در این دوره آموزشی فراگیران با کلیه مواد شیمیایی و غیر شیمیایی خطرناک که در حوادث و آتش سوزیها با آن مواجهه می شوند آشنا شدند .
این دوره آموزشی در طی دو روز و مدت ۱۶ ساعت با حضور تعداد ۸۵ نفر از آتش نشانان استان در محل سالن آموزش سازمان برگزار شد .
تدریس این دوره را ۴ نفر از اساتید گروه شیمی دانشگاه گلستان بر عهده داشتند