سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 18:41:56

سقوط درخت بر روی خودرو و کشته شدن یک نفر در این حادثه


 
نظرات شما
ثبت نظر شما