سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و شش خرداد ماه 1398 / ساعت 11:47:29

وقوع 388 فقره حریق و حوادث در خرداد ماه سال جاری در شهرستان گرگان


در خرداد ماه سال جاری تعداد 388 فقره حادثه اعم از آتش سوزی ، انفجار ، تصادفات و حوادث خودرویی و ... در شهر گرگان و روستاهای اطراف به وقوع پیوست .
از این حوادث تعداد 326 فقره در داخل شهر و 62 فقره در خارج از شهر و توابع گرگان به وقوع پیوسته است .همچنین از تعداد کل حریق و حوادث تعداد 283 فقره مربوط به آتش سوزی و تعداد 105 فقره مربوط به حوادث امداد و نجات بوده است .

در خرداد ماه سال جاری حریق علفزار و ضایعات افزایش قابل توجهی داشته به طوری که تعداد ان در داخل شهر 179 فقره و در خارج از شهر 9 فقره گزارش شده است .همچنین حریق گندمزار نیز در فصل براشت محصول 19 فقره و حریق سفال گندم تعداد 32 فقره بوده است .

در بخش حوادث امداد و نجات نیز محبوس شدن در اماکن و آسانسور تعداد 25 و 24 فقره ثبت شده است .

دانلود جدول حریق و حوادث خرداد ماه 1394