سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : شش تیر ماه 1398 / ساعت 00:27:39

شرح وظایف واحدهای عملیاتی سازمان


وظایف رئیس ایستگاه :

 • شرکت در آموزشهای ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی ، حرفه ای ، اداری ، عقیدتی و دوره های تخصصی
 • نظارت و کنترل در حسن اجرای کلیه بخشنامه ها و مصوبات ابلاغ شده سازمان در ایستگاه
 • نظارت و کنترل بر اعمال کلیه افراد طبق شرح وظایف و اجرای دقیق مقررات انضباطی و اداری در ایستگاه و محل حادثه و تقاضای تشویق و تنبیه
 • اطمینان از آمادگی کلیه پرسنل و تجهیزات تدافعی جهت مقابله با حوادث از طریق شرکت در عملیات و بازدیدهای شبانه و بدون اطلاع
 • اطمینان از آمادگی کلیه شیرهای آتش نشانی ، پمپها ، تابلوها و علامات ، پر بودن منابع آب اختصاصی پمپها و نحوه دسترسی به آنها از طریق بازدیدهای دوره ای ونگهداری آمار و اطلاعات لازم و ارائه پیشنهادات موردنیاز
 • نظارت و کنترل دقیق بر ماشین آلات و تجهیزات حریق و نجات و غیره که حتماً در هر شیفت تحویل افراد می باشد.
 • همکاری و هماهنگی با سایر ایستگاهها در عملیات مشترک
 • انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

 

وظایف فرمانده شیفت :

 • شرکت در آموزشهای ضمن خدمت به منظور بالابردن اطلاعات فنی ، حرفه ای، اداری، عقیدتی و دوره های تخصصی
 • تحویل ایستگاه و وسایل و تجهیزات و خودروها ودفتر ثبت وقایع به هنگام شروع و در پایان کار با فرمانده شیفت قبل و بعد
 • نظارت بر کار عملیاتی افراد و کارهای جاری ایستگاه
 • نظارت بر وسائط نقلیه و تجهیزات حریق یا نجات که از هر جهت آماده به کار باشند
 • گزارش آمار افراد و اتومبیلها و تجهیزات کادر حریق یا نجات و تغییرات آن بعد از تحویل شیفت
 • نظارت و کنترل بر آزمایش وسایل ارتباطی ایستگاه وبازدید به موقع شیرهای آتش نشانی محدوده
 • بررسی کلی محل حادثه ، تقسیم کار و اعلان وضعیت حادثه و کمک خواهی از ستاد فرماندهی در صورت لزوم
 • اطمینان از اطفاء کامل حریق یا خاتمه عملیات نجات و عدم امکان شعله ور شدن مجدد آن
 • انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

 

وظایف راننده آتش نشان :

 • اطمنيان از آمادگي فني و سايل و تجهيزات و سلامت كامل خودروهاي آتش نشاني و هدايت آنها به محل حريق يا حادثه .
 • بكار انداختن وسايل و تجهيزات موتوري از قبيل پمپ ها ، كف سازها ، پودر پاشها ، مانيتور و ساير ابزار و تجهيزات.
 • اقدام فوري در جهت رفع نواقص جزئي وسايل و تجهيزات تحت نظر .
 • اطمينان از وجود نظم و نظافت كامل وسايل و تجهيزات و خودرو تحويلي .
 • شركت در امور نگهباني ، نظافت روزانه و دوره اي به صورت انفرادي و دسته جمعي .
 • شركت در عمليات امداد و نجات يا اطفاء حريق با توجه به تقسيم كار و مطابق دستورات مافوق با رعايت نظم و سرعت و مهارت .
 • شركت در كلاسهاي آموزشي ضمن خدمت بمنظور بالا بردن اطلاعات فني ، حرفه اي و غيره .
 • پاسخگويي به تلفن و مكالمات بي سيم ستاد فرماندهي و به صدا در آوردن زنگ يا آژير خطر و اخذ آدرس كامل محل حادثه .
 • شركت در ورزش گروهي بمنظور حفظ و تقويت قدرت بدني و تندرستي .
 • استفاده از لباس فرم و نصب اتيكت .
 • حفظ شئونات زندگي دستجمعي و رعايت كامل نزاكت و شخصيت حرفه اي در محل كار و حادثه توأم با روحيه تعاون .
 • انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي گردد .

 

 وظایف آتش نشان :

 • اجراي دستورات مافوق ، بخشنامه هاي اداري و ضوابط اجرايي واحد مربوطه .
 • اجراي كامل دستورات مافوق هنگام عمليات توأم با سرعت و مهارت لازم بدون فوت وقت و رعايت نظم و مقررات لازم در طي عمليات اعم از اطفاء حريق يا امداد و نجات ، همراه با فداكاري و ايثار .
 • شركت در امور نگهباني ، پاكيزه نگهداشتن محيط ايستگاه و خودرو به صورت انفرادي و دستجمعي در هر شيفت و انجام آنكادر در آسايشگاه .
 • شركت در كلاسهاي آموزشي ضمن خدمت بمنظور ارتقاء اطلاعات فني و حرفه اي .
 • آمادگي كامل جهت استفاده و كاربرد تجهيزات و وسايل استحفاظي و ايمني فردي در محل حادثه و حريق .
 • انجام پاسخگويي به تلفن و مكالمات بي سيم ستاد فرماندهي و به صدا در آوردن زنگ حريق يا حادثه ، اخذ آدرس كامل محل حادثه و برقراري ارتباط با ستاد فرماندهي .
 • شركت در ورزشهاي گروهي بمنظور حفظ قدرت بدني و تندرستي لازم براي انجام وظيفه .
 • استفاده از لباس فرم ، نصب اتيكت و در صورت لزوم ، درجات و علائم منطبق با سمت .
 • آشنايي كامل با پمپ ها ، كفسازها ، پودر پاشها ، مانيتورها و ساير تجهيزات و ابزار و شركت در عمليات امداد و نجات و سوانح و اطفاء حريق با توجه به تقسيم كار از طرف مافوق .
 • استفاده صحيح از تجهيزات ، وسايل ، ابزار ، ماشين آلات و مراقبت در نظافت ، حفظ و نگهداري آنها .
 • حفظ شئونات زندگي دستجمعي و رعايت كامل نزاكت و شخصيت حرفه اي در محل كار و محل حادثه توأم با روحيه تعاون و رعايت شعائر مذهبي .
 • انجام اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي گردد .