سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | چهارشنبه : بیست و یک آذر ماه 1397 / ساعت 03:52:42

آتش سوزی خودروی پارس


آتش سوزی یک دستگاه خودروی پارس دوگانه سوز گاز مایع
نشت گاز و ورود به داخل اتاق خودر باعث آتش سوزی وسوختن راننده پس از زدن استارت شد