سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 03:42:34

خودسوزی جوانی 37 ساله


جوانی 37 ساله روز گذشته در ملا عام اقدام به ریختن بنزین بر روی خود و آتش زدن خود نمود که سریعاً توسط اطرافیان با استفاده از پارچه ای ضخیم خاموش گردید .