سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : بیست و هشت فروردین ماه 1400 / ساعت 19:07:50

برگزاری آموزش آتش نشانی برای مربیان و مدیران مهدهای کودک گرگان


 کلاس آموزش آتش نشانی برای کلیه مربیان و مدیران مهدهای کودک سطح شهر گرگان برگزار گردید .

این کلاسهای آموزشی بنا بر درخواست انجمن مهدهای کودک استان و توسط واحد آموزش سازمان اجرا گردید . در این کلاسها مربیان و مدیران با انواع خاموش کننده های دستی ، نحوه استفاده از آنها و مقابله با آتش ، شناخت انواع آتش  های و نکات ایمنی ویژه مهدهای کودک آشنا شدند . در پایان کلاسها نیز کارشناسان سازمان ضمن بازدید از ساختمان و تاسیسات مهد کودک موارد و کمبودهای ایمنی را به مدیر مهد کودک متذکر شدند .

این برنامه در 55 مهد کودک سطح شهر گرگان و برای 250 نفر از مدیران و مربیان آنان برگزار گردید .