سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 04:08:55

برگزاری دوره آموزش فرماندهی حوادث و مدیریت ایستگاه


دوره آموزش فرماندهی حوادث و مدیریت ایستگاه در محل سازمان و با شرکت 33 نفر از فرماندهان و مسئولین ایستگاههای آتش نشانی استان برگزار گردید .

این دوره آموزشی به مدت 6 روز و 64 ساعت به صورت تئوری و عملی برگزار شد .

در این دوره آموزشی فراگیران با اصول صحیح فرماندهی آبرسانی ، امداد و نجات ، اطفای حریق ، مواد شیمیایی خطرناک ، سوانح هوایی و زمینی  و به صورت عملی طرحهای عملیاتی تدوین شده را به مرحله اجرا گذاشتند . در پایان دوره نیز از فراگیران آزمون کتبی و به صورت گروهی آزمون عملی اخذ گردید و برای قبول شدگان در دو آزمون گواهینامه آموزشی معتبر صادر خواهد گردید .

تدریس این دوره را آقای مهندس فرخ صبری از کارشناسان بازنشسته آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران بر عهده داشت.