سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : بیست و هشت فروردین ماه 1400 / ساعت 19:19:39

برگزاری دوره آموزش آتش نشانی برای آتش نشانان روستایی


اولین دوره آموزش آتش نشانی ویژه نیروهای آتش نشانی روستایی در سازمان برگزار گردید.

این دوره آموزشی بنا بر در خواست دفتر امور روستایی استانداری به مدت 32 ساعت در طی سه روز و به صورت تئوری و عملی انجام گردید .

از آنجائیکه در نظر است از این افراد در امر اطفای حریق و امداد و نجات و حوادثی که در روستاهای تحت پوشش آنها رخ می دهد استفاده گردد با توجه به حساسیت کار، این دوره آموزشی به صورت فشرده در بخش تئوری شامل مبانی حریق و مبانی عملیات امداد و نجات و در بخش عملی شامل آشنایی با ابزار آلات و تجهیزات آتش نشانی ، آبرسانی و اطفای حریق ، لوله و اتصالات ، حوادث چاه و حوادث خودرویی و کمک رسانی در تصادفات جاده ای برگزار گردید .

در پایان دوره نیز از شرکت کنندگان که تعداد آنها 70 نفر بودند آزمون کتبی به عمل آمد و برای آنان گواهینامه آموزشی معتبر صادر خواهد شد .