سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : شش تیر ماه 1398 / ساعت 00:28:54

انفجار گاز در منزل مسکونی


روز گذشته یک دستگاه منزل مسکونی در روستای لمسک براثر نشت گاز از اجاق گاز 3شعله آشپزخانه دچار انفجار گردید که طی این حادثه مردی حدوداً 70 ساله دچار سوختگی گردید وخسارت قابل توجهی به این منزل مسکونی وارد آمد