سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : بیست و هشت فروردین ماه 1400 / ساعت 18:35:25

وقوع انفجار شدید ناشی از گاز شهری در روستای کلاجان قاجارنظرات شما
ثبت نظر شما