سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : بیست و چهار مهر ماه 1397 / ساعت 14:56:46

وقوع انفجار شدید ناشی از گاز شهری در روستای کلاجان قاجارنظرات شما
ثبت نظر شما