سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : شش تیر ماه 1398 / ساعت 00:25:12

وقوع انفجار شدید ناشی از گاز شهری در روستای کلاجان قاجارنظرات شما
ثبت نظر شما