سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : شش تیر ماه 1398 / ساعت 00:24:45

وقوع 122 فقره حریق و حوادث در بهمن ماه سال جاری در شهر گرگان و توابع


در بهمن ماه سال جاری تعداد 122 فقره حریق و حوادث در شهر گرگان و توابع به وقوع پیوست .
از این حوادث تعداد 49 فقره مربوط به حریق و تعداد 73 فقره مربوط به حوادث امداد و نجات بوده است .
در بهمن ماه سال جاری تعداد 115 فقره در داخل شهر و تعداد 7 فقره در خارج از شهر رخ داد.

دانلود جدول آمار حریق و حوادث بهمن ماه 1394