سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 03:51:25

وقوع 128 فقره حریق و حوادث در اسفند ماه سال 1394 در شهر گرگان و توابع


 در اسفند ماه سال 1394 تعداد 128 فقره حریق و حوادث در شهر گرگان و توابع به وقوع پیوست . از این حوادث تعداد 51 فقره مربوط به حریق و تعداد 77 فقره مربوط به حوادث امداد و نجات بوده است . در اسفندماه سال گذشته تعداد 114 فقره در داخل شهر و تعداد 14فقره در خارج از شهر رخ داد.

دانلود جدول آمار حریق و حوادث اسفند ماه 1394