سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : سی تیر ماه 1398 / ساعت 20:10:49

حوادث روزانه

آمار حریق و حوادث مورخ 97/11/23سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

حریق در کارگاه تعمیرگاه cng انتهای گرگانجدید - کمربندی - ساعت ۸/۴۹ - عملیات توسط ایستگاه ۴
محبوس شدن در آسانسور - کاشانی - ساعت ۱۲/۳۸ - عملیات توسط ایستگاه ۲
حریق انباری منزل مسکونی در روستای کفشگیری - ساعت ۱۳/۲۸ - عملیات توسط ایستگاه ۵
مقابل عدالت ۹۷ - قفل شدن درب خودرو و محبوس شدن کودک در آن - ساعت ۱۸/۰۷ - عملیات توسط ایستگاه ۶
نشتی گاز شهری - پل گلها - ساعت ۲۰/۱۵ - عملیات توسط ایستگاه ۲  ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث مورخ 97/11/22سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

رفع خطر - اداره ثبت - سایت اداری - ساعت ۸/۱۱ - امداد رسانی توسط ایستگاه ۵
محبوس شدن در آسانسور - گل آرا ۲۸ - ساعت ۱۱/۲۱ - امداد رسانی توسط ایستگاه ۶
انحراف خودرو و بر خورد با مانع حاشیه جاده - گرگان به کردکوی روبرو مرزبانی استان گلستان - ساعت ۲۱/۲۵ - رها سازی مصدوم توسط تیم عملیاتی ایستگاه ۵ با استفاده از دستگاههای هیدرولیکی و تحویل به اورژانس ۱۱۵
گرگانجدید ۲۴ - بازدید ایمنی منزل مسکونی - ساعت ۲۱/۳۵ - توسط ایستگاه ۴
رفع خطر در منزل - جانباز ۱۶ - ساعت ۲۲/۰۷ - توسط ایستگاه ۲
ابتدای شهرک امام - حریق خودرو - ساعت ۴/۵۸ - اطفاء حریق توسط ایستگاه ۲
کوی ویلا - اقدام به خود کشی - ساعت ۵/۱۵ - طی تماس اورژانس ۱۱۵ و کمک به آنها توسط تیم عملیاتی ایستگاه ۳  ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث مورخ 97/11/20سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

محبوس شدن در آسانسور - ساعت ۱۳/۱۸ - ملل
بازدید ایمنی از دودکش و بخاری منزل مسکونی - ساعت ۱۳/۵۱ - نوبخت
حریق ضایعات - ۱۷/۵۴ - کاشانی
- حریق کبابسرا - ساعت ۱۹/۱۲ - مطهری
حریق در آشپزخانه منزل - ساعت ۱۹/۳۳- هفت دستگاه
حریق انباری ضایعات - ساعت ۲۲/۰۴ - جرجان ۱۵  ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث مورخ 97/11/17سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

میدان باهنر - حریق در یک آپاراتی - ساعت ۱۰/۵۴ - اقدام کننده ایستگاه ۳
امام رضا ۳۱ محبوس شدن گربه داخل لوله بخاری - ساعت ۲۱/۲۵ - اقدام کننده ایستگاه ۳
مهمترین ماموریت روز گذشته انفجار همراه با حریق در یک واحد مسکونی در جانباز ۲۰ بود که در ساعت ۱۰/۳۶ به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام گردید که بلافاصله از ایستگاه شماره ۲ واقع در علیمحمدی به آن محل حرکت کردند . به جهت اهمیت موضوع نیروی کمکی هم به آن محل اعزام گردید . متاسفانه در این حادثه ۱ نفر مصدوم گردید که با همکاری اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل گردید .  ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث مورخ 97/11/16سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

حریق خودرو در مسیر کمربندی به سمت میدان ترمینال - ساعت ۲۰ - اعزام جهت اطفاء از ایستگاه ۱ و ۵
در ساعت ۵/۴۵ از ابتدای شهرک سعدی در کمربندی یک مورد امداد و نجات ( گیر کردن دست راننده زیر چرخ کامیونت ) - بلافاصله از ایستگاه ۴ به آن محل اعزام شدند و با استفاده از ست هیدرولیک اقدام به رها سازی و تحویل عوامل اورژانس گردید .  ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث مورخ 97/11/15سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

حریق خودرو در مسیر کمربندی به سمت میدان ترمینال - ساعت ۲۰ - اعزام جهت اطفاء از ایستگاه ۱ و ۵
در ساعت ۵/۴۵ از ابتدای شهرک سعدی در کمربندی یک مورد امداد و نجات ( گیر کردن دست راننده زیر چرخ کامیونت ) - بلافاصله از ایستگاه ۴ به آن محل اعزام شدند و با استفاده از ست هیدرولیک اقدام به رها سازی و تحویل عوامل اورژانس گردید .
 ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث مورخ 97/11/14سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

آبگرفتگی منزل بر اثر مسدود بودن آبراه ( ناودانی) - رسالت ۳۷ - ساعت ۱۱/۱۱ - اقدام کننده ایستگاه ۱
آبگرفتگی بر اثر مسدود بودن آبراه ( ناودانی )در داروخانه دامپزشکی در بلوار هیرکان - ساعت ۱۷/۵۶ - اقدام کننده ایستگاه ۵
گیر کردن حلقه انگشتری - ساعت ۱۶ - ایستگاه ۴
رفع خطر در منزل در بلوار حسام و صیاد ۳۷ - ایستگاه ۳ و ۶
 ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث مورخ 97/11/13سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

ساعت ۱۳/۱۹ حریق منزل کاشانی ۲۷ - اقدام کننده ایستگاه ۲
حریق خودرو - کمربندی - ساعت ۱۶/۰۵ - اقدام کننده ایستگاه ۱
رفع خطر در منزل - رسالت ۳۷ - ساعت ۱۸/۱۸ - اقدام کننده ایستگاه ۴
 ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث مورخ 97/11/12سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

ساعت ۱۱/۴۲ مطهری جنوبی - محبوس شدن در آسانسور - اقدام کننده ایستگاه ۲
ریزش تخته و الوار بر روی کارگر در انبار کارخانه پنبه در کمربندی - ساعت ۱۳/۱۵ - امداد و نجات توسط ایستگاه ۴ - مصدوم دارد
حریق ضایعات در مسیر جاده آق قلا - ساعت ۱۶/۳۹ - اقدام کننده ایستگاه ۱
حریق ضایعات در صیاد ۲۴ - ساعت ۱۸/۱۲ - اقدام کننده ایستگاه ۶
حریق پیک نیک از روستای لمسک - ساعت ۲۱/۲۲ -اقدام کننده ایستگاه ۵
 ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث مورخ 97/11/10سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

بهارستان ۳ حریق منزل - ساعت ۱۳/۲۵ - اطفاء حریق توسط ایستگاه ۳
انقلاب ۷ حریق منزل - ساعت ۱۵/۰۴ - اطفاء حریق توسط ایستگاه ۲
قابوس ۳ حریق منزل - ساعت ۱۶/۴۰ - اطفاء حریق توسط ایستگاه ۲
رفع خطر در منزل در میناگل - ساعت ۱۱/۱۱ - اقدام کننده ایستگاه ۶  ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث مورخ 97/11/9سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

ساعت ۱۳/۱۹ - ریزش دیوار منزل در اثر گود برداری - بازدید و ارائه هشدار های لازم به ساکنین توسط ایستگاه ۲
محبوس شدن در آسانسور در ملل و مینا گل در ساعتهای ۱۴/۰۳ و ۱۴/۴۷ - اقدام کننده ایستگاه ۳ و ۶
عدالت ۳۶ رفع خطر - ساعت ۱۹/۵۵ - اقدام کننده ایستگاه ۲
۱۵ متری پاسرو - آبگرفتگی - ساعت ۱۸/۱۰ - اقدام کننده ایستگاه ۱
الغدیر ۱۲ - ساعت ۲۱/۳۵ - سقوط درخت - رفع خطر توسط ایستگاه ۱
هزار پیچ - ساعت ۱۲ شب - سقوط درخت - رفع خطر توسط ایستگاه ۵
رفع خطر در منزل - گلشهر ۴ - ساعت ۱/۳۶ - اقدام کننده ایستگاه ۶
انحراف خودرو و ورود بداخل میدان - میدان ولی عصر - ساعت ۲/۳۳ - امداد و نجات مصدوم توسط ایستگاه ۳
رفع خطر در منزل - بین‌الغدیر ۱۸ و ۲۰ - ساعت ۳/۰۱ - اقدام کننده ایستگاه ۱  ...
ادامه مطلب

« 12345 »