سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : سی و یک شهریور ماه 1398 / ساعت 01:35:44

حوادث روزانه

نجات افراد محبوس شده در آسانسور بیشترین ماموریت سازمان آتش‌نشانی گرگان در دیماه 1397

طی دیماه سال 1397 تعداد 170 مورد حریق و حوادث به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان گزارش شد.
در دی ماه سال جاری تعداد حوادث داخل شهر گرگان 163 مورد و تعداد حوادث خارج از محدوده شهر هفت مورد بوده است.
در این حوادث 16 مورد مصدوم مرد و زن ثبت شده که بیشترین حوادث در این مدت با 29 مورد مربوط به محبوس شدن افراد در آسانسور به دلیل نقص فنی بوده است.
همچنین 17 مورد حریق در منازل رخ داده که غالب آن به دلیل نشت گاز به علت نداشتن بست مناسب در محل اتصال شیلنگ گاز، اتصالی در سیستم وسایل برقی و یا انتقال حرارت به وسایل مجاور سیستم‌های گرمایشی به دلیل نصب غیراستاندارد و سایل و یا بی‌احتیاطی‌های مشابه بوده است.
در این مدت 10 وسیله نقلیه دچار حریق شده که عمده علت‌های آن اتصالی در سیستم برقی خودرو و نشت گاز بوده است.
 ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث در تاریخ 97/10/28 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

الغدیر ۱۲ حریق منزل - اطفاء توسط ایستگاه ۳
صیاد ۲۱ محبوس شدن در آسانسور - امداد و نجات توسط ایستگاه ۶
مسکن مهر سعد آباد - امداد ونجات توسط ایستگاه ۵
مقابل گلشهر ۱۳ حریق در ساختمان در حال ساخت -اطفاء توسط ایستگاه ۶
بین جرجان ۴ و ۶ احتمال سقوط اشیاء در بام ساختمان رفع خطر توسط ایستگاه ۴
آذر ۱۰ محبوس شدن در آسانسور -امداد ونجات توسط ایستگاه ۳
مینا گل آبگرفتگی در منزل - امداد رسانی توسط ایستگاه ۶
گرگانجدید ۵ و محله اسلام آباد افتادن خودرو در کانال - امداد رسانی توسط ایستگاه ۴ و ۳
امام حسین حریق منزل - اطفاء توسط ایستگاه ۴
بهارستان ۳ و گرگانپارس غربی و هزار پیچ سقوط درخت در خیابان - امداد رسانی و ایمن سازی توسط ایستگاه۴ و ۲ و ۵
بلوار شهید شکاری محبوس شدن در آسانسور - امداد و نجات توسط ایستگاه ۴
آفتاب ۱۰ حریق منزل - اطفاء توسط ایستگاه ۱
زیباشهر آبگرفتگی - امداد رسانی توسط ایستگاه ۳
بین گل آرا ۳ و ۵ رفع خطر در منزل - امداد توسط ایستگاه ۶  ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث در تاریخ 97/10/27سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

الغدیر ۱۲ حریق منزل - اطفاء توسط ایستگاه ۳
صیاد ۲۱ محبوس شدن در آسانسور - امداد و نجات توسط ایستگاه ۶
مسکن مهر سعد آباد - امداد ونجات توسط ایستگاه ۵
مقابل گلشهر ۱۳ حریق در ساختمان در حال ساخت -اطفاء توسط ایستگاه ۶
بین جرجان ۴ و ۶ احتمال سقوط اشیاء در بام ساختمان رفع خطر توسط ایستگاه ۴
آذر ۱۰ محبوس شدن در آسانسور -امداد ونجات توسط ایستگاه ۳
مینا گل آبگرفتگی در منزل - امداد رسانی توسط ایستگاه ۶
گرگانجدید ۵ و مل اسلام آباد افتادن خودرو در کانال - امداد رسانی توسط ایستگاه ۴ و ۳
امام حسین حریق منزل - اطفاء توسط ایستگاه ۴
بهارستان ۳ و گرگانپارس غربی و هزار پیچ سقوط درخت در خیابان - امداد رسانی و ایمن سازی توسط ایستگاه۴ و ۲ و ۵
بلوار شهید شکاری محبوس شدن در آسانسور - امداد و نجات توسط ایستگاه ۴
آفتاب ۱۰ حریق منزل - اطفاء توسط ایستگاه ۱
زیباشهر آبگرفتگی - امداد رسانی توسط ایستگاه ۳
بین گل آرا ۳ و ۵ رفع خطر در منزل - امداد توسط ایستگاه ۶  ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث در تاریخ 97/10/26 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

حریق ضایعات امام رضا ۵۷ در ساعت ۱۳/۰۹ - اقدام کننده ایستگاه ۳
حریق چادر نگهبانی در کاشانی در ساعت ۱۳/۴۸ - اقدام کننده ایستگاه ۲
محبوس شدن در آسانسور در گلها در ساعت ۱۴/۳۲ - اقدام کننده ایستگاه ۲
حریق علف زار در قدس ۴ در ساعت ۱۸/۴۱ - اقدام کننده ایستگاه ۳
تصادف خودرو با خودرو در ساعت ۲۱/۱۴ در جرجان خیابان قابوس - امداد و نجات فرد محبوس شده در خودرو توسط ایستگاه ۴
حریق مغازه در خیابان رازی به سمت میدان شهدا در ساعت ۲۳/۱۲ - اقدام کننده ایستگاه ۱  ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث تاریخهای ۲۴ و ۲۵ دی 1397 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

برش اشیاء حلقوی (انگشتر ) ساعت ۱۷/۳۰ ایستگاه ۱
حریق خودرو در ساعت ۹/۳۱ در میناگل - اطفاء توسط ایستگاه ۶
رفع خطر در دانش ۲ در ساعت ۴۰ دقیقه نیمه شب - اقدام توسط ایستگاه ۲
عدالت ۸۸ واژگونی خودرو و نشت بنزین و گاز در ساعت ۱۴/۲۲ - ایمن سازی توسط ایستگاه ۶
بهارستان ۳ محبوس شدن در آسانسور در ساعت ۱۴/۳۰ - امداد توسط ایستگاه ۴
رفع خطر در بانک سپه رسالت در ساعت ۱۵/۲۴ - اقدام کننده ایستگاه ۱
رفع خطر در اداره پست و ارتباطات در ساعت ۲۰/۴۸ - اقدام کننده ایستگاه ۵
عدالت ۸۸ رفع خطر در ساعت ۲۰/۲۷ - اقدام کننده ایستگاه ۶  ...
ادامه مطلب

حریق خودرو در یک کارگاه مکانیکی

در ساعت ۱۴/۰۵ دقیقه در پی تماس تلفنی شهروندان یک مورد حریق خودرو در یک کارگاه مکانیکی بعد از میدان بسیج حدودا روبرو خط سعد آباد به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام گردید که بلافاصله از ایستگاه شماره ۵ که در محدوده سایت اداری پشت بیمارستان حکیم جرجانی قرار دارد به آن محل اعزام می شوند . و در ساعت ۱۴/۰۸ به محل حریق می رسد . تیم عملیاتی به محض رسیدن اقدام به کشیدن شیلنگ و اطفاء حریق با آب نمودند . با توجه به وسعت حریق و احتمال گسترش آن به مغازه های مکانیکی مجاور ، تیم عملیاتی دوم بعنوان کمکی از نزدیک ترین ایستگاه به آن محل اعزام میشود . اما خوشبختانه قبل از رسیدن تیم دوم با درایت تیم اول حریق اطفاء و از گسترش آن جلوگیری بعمل می آمد . لازم به ذکر است افراد حاضر در آن محل به جهت انجام اقدامات اولیه از خاموش کننده دستی استفاده کرده بودند .
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان  ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث در تاریخ 97/۱۰/23سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

شریعتی ۱۲ حریق موتور سیکلت داخل پارکینگ منزل درساعت ۱۱/۴۰ - اقدام کننده ایستگاه ۳
شهرک حافظ رفع خطر در منزل در ساعت ۱۹/۵۵ - اقدام کننده ایستگاه ۴
صیاد ۲۸ حریق در ساختمان در حال ساخت در ساعت ۲۰/۵۵ - اقدام کننده ایستگاه ۶
رفع خطر در خیابان مطهری در ساعت ۲۳/۱۰ - اقدام کننده ایستگاه ۲
رفع خطر در ملاقاتی ۱ در ساعت ۲۳/۵۵ - اقدام کننده ایستگاه ۴  ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث در تاریخ 97/۱۰/22 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

میدان بسیج - تصادف خودرو با عابر در ساعت ۱۷/۳۴ -مصدوم دارد - اقدام کننده ایستگاه ۵
بهشت ۳ - محبوس شدن در آسانسور - ساعت ۱۸/۲۹ - اقدام کننده ایستگاه ۴
کمربندی اکبر جوجه - حریق خودرو - ساعت ۱۹/۵۵ - اقدام کننده ایستگاه ۵
خیابان مطهری - رفع خطر - ساعت ۲۱/۱۵ - ایستگاه ۲
گلبرگ ۱ - اقدام به خود کشی -رفع خطر - ایستگاه ۲ - دستگاههای همکار اورژانس اجتماعی و پلیس ۱۱۰
صیاد - رفع خطر - ساعت ۶ دقیقه نیمه شب - اقدام کننده ایستگاه ۶
عدالت ۱۰۵ - حریق پیک نیکی در دکه نگهبانی - ساعت ۳/۴۲ - ایستگاه ۶
 ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث ۲۴ساعته 97/10/21 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

محبوس شدن در آسانسور در ساعت ۱۱/۵۲ از مسکن مهر - امداد ونجات توسط ایستگاه ۵
در ساعت ۱۶/۳۴ یک مورد گیر کردن پای شهروندی داخل میله های پل فلزی از گرگانجدید ۱ به آتش نشانی اعلام گردید که از ایستگاه ۴ جهت امداد رسانی به آن محل اعزام شدند .
حریق آبگرمکن در ساعت ۱۶/۵۷ از رسالت ۴۰ - اقدام کننده ایستگاه ۴ بازدید شد مورد خاصی نبود .
حریق بخاری برقی در ساعت ۵۳ دقیقه نیمه شب از شهرک جواد ائمه - اقدام کننده ایستگاه ۴ بازدید شد مورد خاصی نبود .  ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث ۲۰ دی ماه ۹۷ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

ساعت ۶/۲۲ گیر کردن در حاشیه رودخانه در بهاران درساعت ۶/۲۲ امداد و نجات توسط ایستگاه ۲
حریق خودرو در ساعت ۶/۵۲ در انتهای چناران ۴۸ - اطفاء حریق توسط ایستگاه ۲
حریق منزل در روستای گلند تاریکی در ساعت ۹/۱۸ -اطفاء حریق توسط ایستگاه ۳
محبوس شدن در آسانسور در رسالت ۴۰ در ساعت ۹/۲۰ - امداد و نجات توسط ایستگاه ۴
بازدید ایمنی منزل در خصوص نشتی گاز در قلعه حسن در ساعت ۱۱/۴۰ - بازدید و توصیه های ایمنی توسط ایستگاه ۶
حریق خودرو در ساعت ۱۲/۱۸ در سه راهی میر عبد الهی - اطفاء حریق توسط ایستگاه ۲
محبوس شدن در آسانسور در ساعت ۱۳ در علیمحمدی ۱۴ - امداد و نجات توسط ایستگاه ۲  ...
ادامه مطلب

آمار حریق و حوادث ۲۴ ساعت مورخ ۹۷/۱۰/۱۶ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

حریق هود آشپزخانه در ساعت ۱۰/۰۱ در علیمحمدی ۱۲ - اقدام کننده ایستگاه ۲
محبوس شدن در آسانسور ۲ مورد در عدالت ۴۱ و گرگانجدید ۳۰ در ساعتهای ۱۲/۵۸ و ۱۶/۳۶ - اقدام کننده ایستگاه ۳ و ۴
۲ مورد رفع خطر در منزل در ابوذر ۱۸ و رودکی ۹ - اقدام کننده ایستگاه ۱ و ۴  ...
ادامه مطلب

« 12345 »