سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | جمعه : سه بهمن ماه 1399 / ساعت 09:46:59

مدیریت فنی و عملیات

هادی غلامی
سمت :معاون عملیات
مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت
سابقه کار : 17 سال
----------------------------------
 
شرح وظایف مدیر فنی و عملیات
 - بازدید و سرکشی به ایستگاههای آتش نشانی در ساعات مختلف شبانه روز بمنظور کنترل و ارزیابی میزان آمادگی و واکنش سریع افراد و احساس مسئولیت و وظیفه شناسی آنان
- نظارت و کنترل واحدهای تحت نظارت بمنظور حصول اطمینان از آموزش ضمن خدمت کادر عملیاتی و همچنین آمادگی جسمانی کلیه افراد از طریق اجرای برنامه های ورزشی
- نظارت بر عملیات و اقدامات تدافعی در شرایط مهم و اضطراری و قبول مسئولیت فرماندهی در صورت لزوم
 - نظارت و حصول اطمینان از حسن اجرای مقررات اداری-انضباطی با توجه به شرح وظایف در سطح واحدهای تحت پوشش
 - کنترل حضور و غیاب روسای ایستگاهها و نظارت بر حسن اجرای مراسم صبحگاهی
 - مطالعه و آگاهی بر موثرترین نحوه پیشگیری و مقابله سریع با حوادث
 - ایجاد هماهنگی بین ایستگاههای آتش نشانی با تشکیل جلسات و تنظیم برنامه های لازم
 - تقاضای عزل و نصب روسای ایستگاهها و فرماندهان و معاونین آنها
- نظارت بر کلیه امور جاری اتاق فرمان و همچنین تنظیم برنامه بمنظور بالا بردن سطح کارآئی آنها
- پیشنهادهای لازم برای تامین نیازهای واحدهای تحت پوشش
- گزارش صحیح و بموقع از حوادث و اتفاقات مهم از لحاظ اداری و انضباطی و اضطراری و عملیات اطفاء حریق به مدیر عامل سازمان
 - صدور دستور لازم جهت بازدید شیرهای آتش نشانی مستقر در سطح شهر بطور مستمر و تلاش در جهت افزایش شیرهای آتش نشانی
 
-------------------------------------------------
 
محمود تیموری
مسئول واحد موتوری
 
شرح وظایف واحد موتوری
-     ایجاد و توسعه تعمیرگاهها در داخل ایستگاههای آتش نشانی بمنظور انجام تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه سنگین و سبک و تجهیزات آتش نشانی
-       تشخیص معایب وسائط نقلیه سنگین و سبک و تجهیزات آتش نشانی
-       انجام تعمیرات اساسی و کلی و جزئی وسائط نقلیه و تجهیزات آتش نشانی
-       تعویض روغن وسائط نقلیه سنگین و سبک
-       اعلام نیاز در مورد قطعات وسایل یدکی مورد نیاز تعمیرگاهها و همچنین ابزار آلات مورد نیاز به مقام مافوق
-     اعلام نظر در خصوص اسقاط و غیر قابل استفاده بودن و یا مقرون بصرفه نبودن نگهداری وسائط نقلیه سنگین و سبک و تجهیزات آتش نشانی
-     بازدید موتور ، گیربکس ، دیفرانسیال و وسایل برقی وسائط نقلیه سبک و سنگین پس از انجام هر مرحله از عملیات اطفاء حریق بمنظور اطمینان از آمادگی تجهیزات جهت مأموریتهای بعدی
-     اقدامات لازم در جهت ارتقاء دانش و مهارت تعمیرکاران و تکنیسین های مربوطه از طریق برگزاری دوره های آموزشی و استفاده از تجارب سایر سازمانها از جمله سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان و سازمان خدمات موتوری شهرداری
-       کنترل امور حفاظت کار بمنظور حصول اطمینان ازسلامت و تقویت کارآئی کارکنان تعمیرگاهها از طریق بازرسی مداوم
-       کنترل کیفی تعمیرات انجام شده بمنظور حصول اطمینان از صحت اقدامات انجام شده از نظر فنی
-     انعقاد قرارداد انجام تعمیرات اساسی ماشین آلات سنگین و سبک با سازمان خدمات موتوری شهرداری و یا سایر تعمیرکاران در موارد ضروری

« 1 »