سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | جمعه : سه بهمن ماه 1399 / ساعت 11:03:16

واحد آموزش

هادی غلامی

سمت : مدیر آموزش

مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت دولتی 

سابقه کار : 17 سال

 

 

 

 

احمد قاسمی

سمت : کارشناس و مربی آموزش

مدرک و رشته تحصیلی :لیسانس آتش نشانی و خدمات ایمنی

سابقه خدمت : 17 سال

-----------------------------------------------------------

شرح وظایف واحد آموزش
 
  استخراج مطالب علمی و عملی و فنی در ارتباط با آموزش و بکارگیری بهترین و پیشرفته ترین روش مقابله با اطفاء حریق از کتب و بولتن ها و نشریات داخلی و بین المللی
 تدوین بولتن ها و پوسترهای محتوی مطالب علمی و آموزشی منطبق با آخرین دستاوردهای علمی
برگزاری دوره های آموزش درون سازمانی برای پرسنل سازمان و بازآموزی دوره های آموزشی عمومی و تخصصی
برگزاری دوره های آموزش برون سازمانی برای متقاضیان اعم از افراد- شرکتها- نهادها -دستگاههای اجرایی- صنایع- شهروندان و ...
اعزام پرسنل سازمان جهت شرکت در دوره های آموزش تخصصی و همایش ها و ... 

« 1 »