سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | دوشنبه : ده آذر ماه 1399 / ساعت 20:39:46

معاونت مالی و اداری

 

بیژن مومنی
سمت : معاون اداری- مالی
مدرک تحصیلی :
سابقه کار : ..... سال

--------------------------------------------

شرح وظایف معاونت اداری - مالی

- تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات و روسای واحدهای تحت سرپرستی
- نظارت بر حفظ و اداره کردن دارائی های منقول و غیر منقول متعلق به سازمان
- نظارت بر اداره امور استخدامی سازمان و اتخاذ تصمیم در مورد تامین نیازهای پرسنلی – استخدام ، انتصابات و جابجائی پرسنل


 --------------------------------------------
شرح وظایف امور اداری

- انجام كليه امور استخدامي كاركنان سازمان نظير صدور احكام استخدامي آزمايشي ، قطعي وارتقاء گروه ، انتصاب ، مرخصي
 - نظارت بر امر مربوط به حضور و غیاب کارکنان و اجرای مقررات مربوطه در مورد متخلفین
- تهیه و تنظیم متن قراردادهای استخدامی کارکنان اعم از پیمانی ، موقت ، کارگری
- حفظ و نگهداری کلیه اسناد  و اوراق و سوابق اداری مربوطه
- برگزاری جلسات شورای سازمان و هیات مدیره و تنظیم صورتجلسه و ابلاغ آن به و احدها
- انجام ارزشیابی سالانه کارکنان و اعمال آثار مرتبط بر ارزشیابی در مورد هریک از کارکنان
- نظارت در تامین ارتباط اداری سازمان با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات
- بررسی کلیه اخطارهای واصله به سازمان و صدور ابلاغیه به واحدها جهت پیگیری و رفع آن
- نظارت بر امور کاری و خدمات عمومی ، دبیرخانه ، چاپ و تکثیر


« 1 »