سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : شانزده اسفند ماه 1399 / ساعت 03:11:22

فیلم های آموزشی

دانلود فیلم رژه خودرویی سازمان در روز 7 مهر ماه 1389 بمناسبت روز ایمنی و آتش نشانی

دانلود