سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | چهارشنبه : پنج مهر ماه 1396 / ساعت 01:15:57

ایستگاه ها

معرفی ایستگاههای عملیاتی سازمان


ایستگاه شماره 1

آدرس :: خیابان شهید رجایی - نبش تقاطع بلوار رسالت

تلفن : 32424444- 32431931


ابوالقاسم کردی نوده
سمت : مسئول ایستگاه شماره 1

ایستگاه شماره 2

آدرس :: چهارراه گلها - خیابان علیمحمدی - جنب شهرداری منطقه یک

تلفن : 32153333-32154444


فریدون بدری
سمت : مسئول ایستگاه شماره 2

ایستگاه شماره 3

آدرس :: ایستگاه شماره سه: بلوار قدس (چاله باغ) ، جنب شهرداری منطقه دو

تلفن : 32334444-32332260


حاجی نور رحمتی نیا
سمت : مسئول ایستگاه شماره 3

ایستگاه شماره 4

آدرس :: گرگان - بلوار رسالت - انتهای بلوار بهارستان

تلفن : 32622223- 32623221


رمضانعلی حسین نژاد
سمت : مسئول ایستگاه شماره 4

ایستگاه شماره 5

آدرس :: میدان بسیج - سایت اداری

تلفن : 32436417


حسین پسرکلی
سمت : مسئول ایستگاه شماره 5

ایستگاه شماره 6

آدرس :: بلوار ناهارخوران - سی متری پارتیان

تلفن : 32522724


حسن بیانی
سمت : مسئول ایستگاه شماره 6