سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : هجده اردیبهشت ماه 1400 / ساعت 23:58:20

معرفی سازمان

معرفی و تاریخچه سازمان


سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، از جمله سازمان های وابسته به شهرداری گرگان است که از سال 84 با مصوبه وزارت کشور از واحد به سطح سازمان ارتقاء یافته است. این سازمان با داشتن پنج ایستگاه آتش نشانی در سطح شهر، هم اکنون مشغول ارائه خدمات به شهروندان می باشد.

بر اساس مستندات موجود در بایگانی شهرداری و سازمان آتش نشانی، نخستین دوره فعالیت واحد آتش نشانی به سال 1346 بر می گردد. در واقع شهرداری گرگان که در سال 1304 تاسیس شده، پس از سال 43 واحدی به نام آتش نشانی و آن هم با شرح وظایف متفاوتی شکل پیدا می کند. در این سال آقای محمد حسن مهدی پور از سال 1346 تا 1353 مسئولیت این واحد را بر عهده داشته است. در طی این سال ها از خودروهای دوج و رومانی به عنوان آب پاش استفاده می شد که در کنار فعالیت های مربوط به آتش نشانی، وظایفی نظیر خیابان شویی و یا آب دهی به فضای سبز شهر را نیز عهده داشته اند. در طی این سال ها ، پرسنل آتش نشانی به عنوان ماموران اطفائیه شناخته می شدند و نام این واحد نیز اطفائیه بوده است.

همچنین باید گفت که واحد اطفائیه در زمان شهردار جناب آقای گل آرا شکل گرفت و خدمات دهی خود را به شهروندان آغاز کرد.

اما دومین مسئول واحد اطفائیه آقای محمد شهراز بوده که بین سال های 1353 تا 1355 مسئولیت این واحد را بر عهده داشته است.

سومین مسئول واحد اطفاییه آقای مراد گلی بود، که بین سال های 1355 تا 1359 مسئولیت این واحد را بر عهده داشت.

چهارمین مسئول واحد آتش نشانی آقای محمد تقی لطفی 1359 تا 1380 بوده که بیشترین دوره مسئولیت این واحد بر عهده ایشان بوده است.

آقای محمد تقی مشکور، بین سال های 1380 تا 7/8/1384 پنجمین مسئول واحد آتش نشانی بوده است.

ششمین مسئول و اولین مدیرعامل سازمان جناب آقای علی اصغر منصوری، با عنوان مدیر عامل از تاریخ 8/8/1384 مسئولیت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی را بر عهده گرفت.

هفتمین مسئول و دومین مدیرعامل سازمان آقای محمدرضا اسفندیاری تا 20 اردیبهشت 1393 بود . در حال حاضر نیز آقای مختار زرگرانی بعنوان مدیرعامل سازمان درحال فعالیت و مدیریت این سازمان می باشد.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان بر اساس مصوبه شماره 34/4/1/7/1363 مورخ 19/2/84 از سوی وزیر کشور وقت (سید عبدالواحد موسوی لاری) تشکیل شد. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با توجه به اهداف ذکر شده در ابلاغیه وزارت کشور و با توجه به امکانات و تجهیزات از مهر ماه سال 84 فعالیت خود را با انتخاب مدیر عامل از تاریخ 8/8/84 با اعلام موافقت وزارت کشور آغاز به کار کرد. اساسنامه سازمان آتش نشانی مشتمل بر چهار فصل، سی و هشت ماده و هفت تبصره و نود و هشت بند تهیه و تنظیم گردید.