سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : بیست و نه خرداد ماه 1400 / ساعت 01:31:17

برگزاری مسابقه تیمی عملیاتی سازمان آتش نشانی گرگان


👆🚒برگزاری مسابقه تیمی عملیاتی آتش نشانی گرگان این مسابقه با چهار آیتم چهار نفره تیمی امروز برگزار شد .
این مسابقات جهت بالابردن آمادگی پرسنل عملیاتی سازمان با آیتم های متفاوت هر ماه با هماهنگی واحد ورزش سازمان برگزار می گردد .
✅ برای اولین بار نیروهای داوطلب سازمان آتش نشانی نیز در این مسابقات شرکت نمودند .