سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : بیست و نه خرداد ماه 1400 / ساعت 01:08:42

ضد عفونی گسترده سطح شهر با همکاری ارگانهای دیگر